Organik Işın Yayan Diotlar

  Organik ışık yayan diyotlar bir yayıcı katman, bir iletken katman, bir alt taş, bir anot ve katot uç oluşmaktadır.

    ITO genellikle iletken katman olarak kullanılır. Katmanlar elektriği ileten özel organik moleküllerden yapılmaktadır. Bunların iletkenlik seviyesi yalıtkanlardan iletkenlere doğru değişmektedir ve bu yüzden organik yarıiletkenler olarak adlandırılmaktadırlar. Temel gösterim şekil de gösterilmektedir.

İndiyum kalay oksit genellikle anot malzeme olarak kullanılmaktadır.  Görünür ışıkta saydam ve yüksek iş fonksiyonuna sahiptir. Alüminyum ve kalsiyum gibi metaller sıklıkla katot olarak kullanılır çünkü düşük iş fonksiyonuna sahiptirler. OLED içinden voltaj uygulandığında, katoda göre pozitif yüklenir bu da katottan anoda elektron akışını sağlar. Başka bir deyişle katot yayıcı katmana elektron verir ve anot da bu elektronları iletken katmandan alır bu yüzden yayıcı katman negatif delikler olur ve iletken katman da pozitif delikler olur. Bu yük etkileşimlerinden ötürü elektrik kuvvetleri birbirine doğru olur. Bu yayıcı katmana yakın olur çünkü organik yarıiletken delikler elektronlardan çok daha gezicidir. Bu birleşim elektronların enerji seviyelerinde bir düşüşe sebep olur, bu da görünür bölge frekansına sahip bir radyasyon yayılımına sebeptir. Bu da bu katmanın neden yayıcı diye adlandırıldığını açıklamaktadır.