Sıvı Kristal Göstergeler

    Sıvı kristaller, kristal özelliklerine sahip fakat normal sıcaklıklarda sıvı organik moleküllerdir. İntermoleküler kuvvetler zayıf olduğundan, moleküller zayıf elektromanyetik kuvvetler tarafından yerleştirilebilir.

Sıvı kristal molekülleri LCD’lerde kullanılmaktadır ve ayrıca görünür şekilleri yaratmak için optiksel anizotropiye sahiptirler. Moleküllerin yerleşmesine bağlı olarak, panel saydam ya da koyu olmaktadır.

Bir pasif matris LCD birçok katmandan oluşmaktadır. (Şekil 1.11) Ana parçalar contalarla birleştirilmiş iki cam yüzeylerdir. Gelen ışığı tek doğrultuda toplamak için toplayıcı ön cam yüzeye uygulanır. Işık sonra arka cam parçadan geçer. ITO elektrot olarak kullanılır. SiOx tabanlı son pasifleştirme katmanında, bazen kalın katman olarak adlandırılır, elektriksel olarak yüzeyi yalıtman için ITO kaplanır. Sıvı kristal akışını düzene sokmak için polyimide pasifleştirme katmanından çıkarılır. Sıvı kristal akışı elektrik alana duyarlıdır ve elektrik alan uygulandığında yerleşim değiştirmektedir. Sıvı kristal aynı zamanda optiksel olarak aktiftir ve gelen ışığın polarizasyon yönünü döndürür. Bu katmanın kalınlığı ara levhalar ile belirlenir. Elektriksel potansiyel olmadığında, polarize ışık sıvı kristal katmanından geçerken 90 °C döner. Elektriksel potansiyel bir düzlemden diğerine uygulandığında ışık dönmez.  Işık sıvı kristalden geçtikten sonra bir başka polyimide katmandan, başka kalın kaplanmış katmandan, ITO elektrottan, gerideki camdan geçer. Arkadaki toplayıcıya ulaştığında, 90°C dönüp dönmediğine bağlı olarak ya geçirilir ya da emilir.