Yüzey Kaplamalar

TeknoMa Teknolojik Malzemeler, endüstri ve son kullanıcının gereksinim duyduğu fonksiyonel ince film yüzey kaplamalarını çeşitli alttaşlara uygulamaktadır.

İnce Film Uygulamaları

* Optik geçirgen elektriksel iletken ince filmler
*Işık geçirgen yansıtmasız (AR) optik filmler
*Tek veya çok katmanlı manyetik kaplamalar
*Korozyon koruma veya dekoratif amaçlı kaplamalar
*Takım çeliklerinin dayanım kabiliyetini arttırıcı ultra sert kaplamalar
*Yiyecek paketleme amaçlı polimer üzerine metalize kaplamalar
*Antibakteriyel kaplamalar
*Elektrokromik ve termokromik kaplamalar

Kullanılan Yöntemler

a. DC ve RF Mıknatısal Sıçratma
b. (Magnetron Sputtering)
c. İyon Demeti Biriktirme
d. Isıl Buharlaştirma

Kullanılan Alttaşlar

a. Cam
b. Metal
c. Plastik (polimer)
d. Seramik

Kaplama Malzemeleri

1. ITO
2. TiN
3. Al
4. Au
5. Al
6. Cr
7. Ag
8. Ni
9. Fe
10. Ta
11. TiO2
12. Ta2O5
13. Co