Malzeme Test ve Analizleri

Teknoma malzeme test ve analizine yönelik hizmet sunmaktadır. Malzemelerin termal ve elektriksel özelliklerinin karakterizazyonu gerçekleştirilebilmektedir. Teknoma tarafından gerçekleştirilen testlere örnekler aşağıda verilmiştir.

Elektriksel Testler (Yüzey ve bulk elektriksel özellikler)

Elektromanyetik Testler

ANALİZ
FİYAT(TL)
EM Kalkanlama
50 MHz-20 GHz
Dalga Kılavuzu veya Geniş Band Horn Anten Yöntemi
2910 TL (+ KDV)
Dielektrik Sabit ve Tanjant Kayıp
50 MHz-20 GHz
Dalga Kılavuzu veya Geniş Band Horn Anten Yöntemi
2910 TL (+ KDV)

Tekstil (kumaş) ile ilgili testler

ISO 17493 – “Giyim ve Isıya Karşı Koruyucu Ekipmanların Sıcak Hava Dolaşan Fırın Kullanılarak Konvektif Isı Direnci Tayini”

Yapılan Testler

Kompozit Malzemeler ile ilgili testler

ASTM D 695 – Sert Plastiklerin Basma Özellikleri için Standart Test Metodu”
ASTM D 790 – “Takviyeli ve Takviyesiz Plastiklerin ve Elektriksel Yalıtım Malzemelerinin Eğilme Özellikleri için Standart Test Metodları”
ASTM D 3039 – “Polimer Matriks Kompozit Malzemelerin Çekme Özellikleri için Standart Test Metodu”
ASTM D 3846 – “Takviyeli Plastiklerin Düzlem İçi Kayma Mukavemeti için Standart Test Metodu”
ASTM D 5528 – “Tek Yönlü Elyaf Takviyeli Polimer Matriks Kompositlerin Mod 1 Katmanlar Arası Kırılma Tokluğu için Standart Test Metodu”
ISO 179-1 – “Plastiklerin Charpy Darbe Özelliklerinin Tayini” v.b.

Kompozit Malzeme Fiber (Elyaf) Oranı Testi

ASTM D 2584 – “Kürlenmiş Takviyeli Reçinelerin Yanma Kaybı için Standart Test Metodu

TEST STANDARDI / TEST STANDARD
ANALİZ
ANALYSIS
FİYAT (TL) / PRICE (TL)
1
TS 259 EN 24920
Tekstil- Kumaşlar- Yüzey
ıslanmasına karşı direncin tayini
(püskürtme metodu)
Textiles, determination of
resistance to surface wetting
(spray test) of fabrics
396
2
TS 257 EN 20811, DIN 5387, ASTM D 731, JIS L 1096
Tekstil kumaşları-Su
geçirmezlik tayini hidrostatik
basınç deneyi
Textiles Fabrics-Determination
of Resistance to Water
Penetration-Hydrostatic
Pressure Test.
432
3
TS 391 ISO 9237, DIN 53887, ASTM D 737, JIS L 1096
Tekstil kumaşları-Hava Geçirgenlik Testi 
Textiles Fabrics-Standard Test Method for
Air Permeability of Textile Fabrics
324
4
ASTM F 316, DIN 58355, ASTM E 1294
Standard Test Methods for Pore
Size Characteristics of
Membrane Filters by Bubble
Point and Mean Flow Pore Test
DIN 58355-1
Membrane filters - Part 1:
Testing for specific liquid flow
rate for flat filters
ASTM E2813 - 12e1
Standard Practice for Building
Enclosure Commissioning
1332
5
ASTM E 96
Su Buharı Geçirgenliği
Standard Test Methods for
Water Vapor Transmission of
Materials
720
6
EN ISO 6530
Protective clothing -- Protection
against liquid chemicals --
Test method for resistance of
materials to penetration
by liquids
1440
7
ISO 17473
Taşınmalı Isı Direnci
 
 
 
810
8
ISO 6942
Protective clothing -- Protection
against heat and fire -- Method
of test: Evaluation of materials
and material assemblies when
exposed to a source of radiant
heat
864
9
ISO 9151
Protective clothing against heat
and flame -- Determination
of heat transmission on exposure
to flame
2220
10
JIS L 1902-2002
Textiles -- Determination of
antibacterial activity and
efficacy of textile products
(Foreign Standard)
3600
11
AATCC 6538
Staphylococcus aureus
Antibacterial Activity
Assessment of Textile Materials
3600
12
AATCC 4552
Klebsiella pneumoniae
bakterisine karşı
 
 
 
3600
13
ASTM C 518
Standard Test Method for
Steady-State Thermal
Transmission Properties by
Means of the Heat Flow
Meter Apparatus
1260
14
ASTM E 831
Standard Test Method for
Linear Thermal Expansion
of Solid Materials by
Thermomechanical Analysis
1260
15
EN 1149-1
Koruyucu giyecekler-
Elektrostatik özellikler-Bölüm 1:
Yüzey öz direnci (deney metotları
ve kurallar)
Protective clothing-
Electrostatic properties- Part 1:
Surface resistivity (test methods
and requirements)
468
16
EN 1149-2
Koruyucu giyecekler -
Elektrostatik özellikler - Bölüm 2:
Malzemenin derinliğine
elektrik direncinin ölçülmesi
için deney metodu (düşey direnç)
Protective clothing-
Electrostatic properties- Part 2:

468
17
EN 1149-3
Koruyucu giyecekler -
Elektrostatik özellikler - Bölüm 3:
Yük zayıflamasını ölçme için
deney metodu"
Protective clothing -
Electrostatic properties - Part 3:
Test method for measurement
of charge decay
936
18
ASTM E 1348
Standard Test Method for
Transmittance and Color by
Spectrophotometry Using
Hemispherical Geometry
1260
19
ASTM D 5034-ISO 1798(polimerik kompozit)
Polimerik malzemeler- Esnek-
Gözenekli- Çekme mukavemeti
ve kopma anındaki uzamanın
tayini

Standard Test Method for
Breaking Strength and
Elongation of Textile Fabrics
(Grab Test)
TS EN ISO 1798
Flexible cellular polymeric
materials - Determination of 
tensile strength and elongation
at break
468
20
ASTM D 4966
Standard Test Method for
Abrasion Resistance of Textile
Fabrics (Martindale Abrasion
Tester Method)
432
21
ASTM E 168, E 1252
Standard Practices for General
Techniques of Infrared
Quantitative Analysis
ASTM E1252 - 98(2013)e1
Standard Practice for General
Techniques for Obtaining
Infrared Spectra for
Qualitative Analysis
1260
22
TS 4785, ISO 5088 (üçlü)
Tekstil - Üçlü lif karışımları -
Kantitatif kimyasal analiz
metotları
Textiles – Ternary fibre
mixtures – Quantitative
chemical analysis
324
23
ASTM D 3766, ISO 3801
Standard Terminology Relating
to Catalysts and Catalysis
ISO 3801:1977
Textiles -- Woven fabrics --
Determination of mass per unit
length and mass per unit area
324
24
ASTM D 629
Standard Test Methods for
Quantitative Analysis of Textiles
576
25
ISO 15025
Koruyucu giyecekler - Isı ve
aleve karşı koruma -
Sınırlandırılmış alev sıçraması
için deney metodu
Protective clothing - Protection
against heat and flame - Method
of test for limited flame spread
930
26
ISO 6330 (5 wash)
Tekstil- Tekstil deneyleri için- Ev
tipi çamaşır makinesi ile yıkama
ve kurutma işlemleri
Textiles - Domestic washing and
drying procedures for textile
testing
180
27
ASTM E1269, ASTM D 27668 (liquids and solids)
Standard Test Method for
Determining Specific Heat
Capacity by Differential
Scanning Calorimetry
-
28
---------
Kumaş Sterilizasyon (5 adet)
216
29
TS EN 29865
Tekstil mamulleri-Kumaşlarda su
iticiliği tayini-Bundesmann
yağmur-Duş metodu
Textiles-Determination of Water
Repellency of Fabrics by the
Bundesmann Rain-Shower Test
2340
30
ASTM D 2261, ISO 5082
Standard Test Method for Tearing
Strength of Fabrics by the Tongue
(Single Rip) Procedure (Constant-Rate-
of-Extension Tensile Testing Machine)
ISO 5082:1982
Textiles -- Woven fabrics --
Determination of breaking strength --
Grab method
360
31
ASTM D 3886
Standard Test Method for
Abrasion Resistance of
Textile Fabrics (Inflated
Diaphragm Apparatus)
Standard Test Method for
Abrasion Resistance of
Textile Fabrics (Inflated
Diaphragm Apparatus)
432
32
IEC 61340, ANSI ESD/STM 2.1, ASTM F 365, IEC 61340-4-9, IEC 61340-5-1
Noktadan Noktaya Direnc Testi
Electrostatics- Protection of
electronic devices from
electrostatic phenomena,
ANSI/ESD STM 2.1:2013
ESD Association Standard Test
Method for Protection of
Electrostatic Discharge
Susceptible Items - Garments -
Resistive Characterization
1410
33
EN 20811, AATC 127, ISO 811
Su direnci: hidrostatik
Basınç testi
Water Resistance: Hydrostatic
Pressure Test
432
  • Fiyatlara %20 KDV eklenecektir.
  • Listede olmayan testler için lütfen info@teknoma.net ‘e e-mail atınız.
  • Test süreleri 1 ile 4 hafta arasındadır.
  • Aynı testten 5 adet ve fazlası için %15 indirim uygulanır.